Getting Started

  • Hoe kan ik mijn abonnement pauzeren?
    Je kunt een aanvraag indienen via info@rawfit.nl om je abonnement te pauzeren. Let wel op dat er spelregels zijn verbonden aan het pauzeren van je abonnement en dit niet in iedere situatie mogelijk is.